ΕΛΤΕ  

Φωτοβολταϊκά συστήματα για κατοικίες 

Τα πακέτα συμπεριλαμβάνουν:

  • Ηλεκτρολογική μελέτη

  • Στατική Μελέτη

  • Ετοιμασία φακέλου και ετοιμασία αίτησης στη ΑΗΚ

  • Eλεγχος με ΑΗΚ

 

 

Eξοπλισμός:

  • Μονοκρυσταλλικά Πλαίσια AEG  (25 χρόνια εγγύηση)

  • Inverter SolarEdge  (12 χρόνια εγγύηση)

  • Power Optimizer SolarEdge (25 χρόνια εγγύηση)

  • Σύστημα Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων από Αλουμίνιο

  • Ηλεκτρική εγκατάσταση AC και DC connections

Νet Metering 

 

Τρόπος Λειτουργίας:

Το net-metering είναι μια μέθοδος συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται προς το υποστατικό από το δίκτυο και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φ/β σύστημα που εξάγεται προς το δίκτυο.

Η ενέργεια που παράγεται από το φ/β σύστημα καταναλώνεται επί τόπου στο υποστατικό και οποιοδήποτε πλεόνασμα μπορεί να υπάρχει που δεν καταναλώθηκε μεταφέρεται στην επόμενη διμηνία τιμολόγησης.

Οποιοδήποτε έλλειμμα τιμολογείται κανονικά, εντός της συγκεκριμένης διμηνίας. Στον τελευταίο λογαριασμό των δώδεκα μηνών γίνεται η τελική εκκαθάριση των πλεονασμάτων, αν υπάρχουν. Ως τελευταίος λογαριασμός της περιόδου των δώδεκα μηνών θεωρείται ο λογαριασμός του καταναλωτή για τον οποίο έγινε καταγραφή μέτρησης εντός τη διμηνία Φεβρουάριου ή Μαρτίου. 

Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τη διαστασιολόγηση του φ/β συστήματος;

Για την ορθή επιλογή του μεγέθους του φ/β συστήματος που πρέπει να τοποθετηθεί λαμβάνονται υπόψη οι ετήσιες καταναλώσεις του κάθε υποστατικού και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υπολογίζεται να παράγει το φ/β σύστημα με τη χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι πολύ σημαντική η ορθή διαστασιολόγηση του φ/β συστήματος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κάθε υποστατικού σε ηλεκτρική ενέργεια. Μ’ ένα φ/β σύστημα μεγαλύτερης ισχύος από αυτής που απαιτείται θα χάνεται ηλεκτρική ενέργεια κατά την εκκαθάριση που θα γίνεται κάθε χρόνο κατά τη διμηνία Φεβρουάριου-Μαρτίου. Από την άλλη, ένα φ/β σύστημα μικρότερης ισχύος του απαιτούμενου, δεν θα επιφέρει ικανοποιητική εξοικονόμηση και μείωση στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Συνεπώς, για κάθε περίπτωση γίνεται η ανάλογη μελέτη για την εξεύρεση της βέλτιστης και πιο αποδοτικής λύσης που να ταιριάζει στο προφίλ κατανάλωσης του κάθε πελάτη.

Σε κάθε υποστατικό με μονοφασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση μπορεί να εγκατασταθεί μονοφασικό φ/β σύστημα ισχύος μέχρι 4.16kWp.

Σε κάθε υποστατικό με τριφασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση μπορεί να εγκατασταθεί μονοφασικό φ/β σύστημα ισχύος μέχρι 4.16kWp ή τριφασικό φ/β σύστημα ισχύος μέχρι 5.20kWp.

Ποια είναι η διαδικασία αδειοδότησης/έγκρισης και λειτουργίας του φ/β συστήματος;

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ΑΗΚ ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ).

Κατά την υποβολή της αίτησης οι αιτητές θα καταβάλλουν το απαιτούμενο τέλος των €250+ΦΠΑ, το οποίο αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης από το ΔΣΔ, το κόστος του μετρητή και το κόστος ελέγχου και σύνδεσης της εγκατάστασης με το σύστημα διανομής.

Ο ΔΣΔ εντός 7 εργάσιμων ημερών εκδίδει την απόφασή του για έγκριση ή απόρριψη της αίτησης.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται το ποσό των €200+ΦΠΑ.

Με την παραλαβή της έγκρισης από τα γραφεία του ΔΣΔ, υπογράφεται επί τόπου το έντυπο σύμβασης συμψηφισμού μετρήσεων.

Οι αιτητές θα πρέπει εντός 3 μηνών από την εξασφάλιση της έγκρισης από τον ΔΣΔ, να έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη σύνδεση του συστήματος.

 

Συνεργασίες
SolarEdge_logo.svg.png
aeg_logo.png