ΕΛΤΕ  

ΕΛΤΕ  

ΕΛΤΕ ΕΕΥ
ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Show More
Κρατικές χορηγίες 2019

Σχέδιο παροχής χορηγιών για την ενθάρρυνση χρήσης ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας.

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) στα πλαίσια της Δέσμης Σχεδίων που επεξεργάστηκε με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές, καθώς και την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε)  για το 2020, ανακοινώνει ότι, στις 12 Μαρτίου 2019 αρχίζει η εφαρμογή του «Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 24,5 εκ. ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 13.000 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 02/09/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το Σχέδιο θα καλύπτει τις ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων:

Κατηγορία 1: Αναθεώρηση του Σχεδίου για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 08/10/2018. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1500. Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για την κατηγορία για εγκαταστάσεις θερμομόνωσης που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 08/10/2018.

Κατηγορία 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3000. Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις θερμομόνωσης που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 08/10/2018 και για φωτοβολταϊκά  συστήματα τα οποία έχουν εγκατασταθεί μετά την 01/11/2018.

Κατηγορία 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση €250 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1000 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε υποστατικά οικιακών καταναλωτών (υποκατηγορία 3Α) και χρηματοδότηση €900 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών με μέγιστο ποσό χορηγίας €3600 (υποκατηγορία 3Β). Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ για την κατηγορία 3Α και εφαρμόζεται για φωτοβολταϊκά  συστήματα τα οποία έχουν εγκατασταθεί μετά την 01/11/2018.

 

Ενεργειακά Συνθετικά Συστήματα Θερμοπρόσοψης
Υπηρεσία ενεργειακού εμπειρογνώμονα.

 • Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ

 • Ετοιμασία και κατάθεση αίτησης για κρατική χορηγία ΕΞ.Ε

 • Παρακολούθηση έργου και διαδικασίας.

Ετοιμασία τεχνικοοικονομικής μελέτης και υπολογισμός συντελεστή U value για  ευάλωτους καταναλωτές

και ετοιμασία αίτησης για κρατική χορηγία.

Ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου & Upvc
 • Αρχική δωρεάν μελέτη καταγραφής των ενεργειακών σας αναγκών.

 • Τεχνικοοινομική μελέτη και σχεδιάγραμμα συστημάτων αλουμινίου ή U-pvc.

 • Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης των συστημάτων.

 • Αντικατάσταση των παλαιών με νέα ενεργειακά κουφώματα.

 • Εγκατάσταση του συστήματος και πιστοποιήσεις.

 • 5 ετής γραπτή εγγύηση απόδοσης του συστήματος

Θερμομόνωση οροφής

 • Έφαρμογές συστημάτων θερμομόνωσης οροφής με εξηλασμένη πολυστερίνη, πετροβάμβακα, αφρό πολυουρεθάνης.

 • Εφαρμογή και τοποθετήση ελαφροσκυροδέματος ή πορομπετον για δημιουργία ρήσεων.

 • Εφαρμογές θερμομονωτικών συστημάτων σε πυλωτή.

Υπηρεσία επίβλεψης απο επιβλέπων μηχανικό της εταιρείας.

Φωτοβολταϊκά συστήματα.

Εγκαταστάσεις ΚΥΠΡΟΥ:

Σπύρου Κυπριανού 19 

Γ Βιομηχανική περιοχή Υψωνα , 4193 Λεμεσός

+357 25 123000

+357 25 000550

Copyright  ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΕ -  2021