ΕΛΤΕ Eνέργειας

ΕΛΤΕ  

Φωτοβολταϊκά συστήματα για κατοικίες
SolarEdge Μετατροπείς
Φωτοβολταϊκά Πλαίσια
Βάσεις αλουμινίου
Εξυπνοι μετρητές
Show More
Κρατικές χορηγίες 2019

Σχέδιο παροχής χορηγιών για την ενθάρρυνση χρήσης ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας.

 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) στα πλαίσια της Δέσμης Σχεδίων που επεξεργάστηκε με σκοπό τη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές, καθώς και την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε)  για το 2020, ανακοινώνει ότι, στις 12 Μαρτίου 2019 αρχίζει η εφαρμογή του «Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται σε 24,5 εκ. ευρώ και αναμένεται να καλύψει περίπου 13.000 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τις 02/09/2019 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Το Σχέδιο θα καλύπτει τις ακόλουθες Κατηγορίες Επενδύσεων:

Κατηγορία 1: Αναθεώρηση του Σχεδίου για Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από τις 08/10/2018. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1500. Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για την κατηγορία για εγκαταστάσεις θερμομόνωσης που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 08/10/2018.

Κατηγορία 2: Θερμομόνωση Οροφών Υφιστάμενων Κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3000. Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις θερμομόνωσης που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 08/10/2018 και για φωτοβολταϊκά  συστήματα τα οποία έχουν εγκατασταθεί μετά την 01/11/2018.

Κατηγορία 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (ΦΒ) με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων σε υφιστάμενες κατοικίες. Η κατηγορία προνοεί χρηματοδότηση €250 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ με μέγιστο ποσό χορηγίας €1000 για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε υποστατικά οικιακών καταναλωτών (υποκατηγορία 3Α) και χρηματοδότηση €900 ανά εγκαταστημένο kW ΦΒ για συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών με μέγιστο ποσό χορηγίας €3600 (υποκατηγορία 3Β). Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ για την κατηγορία 3Α και εφαρμόζεται για φωτοβολταϊκά  συστήματα τα οποία έχουν εγκατασταθεί μετά την 01/11/2018.

 

Υπηρεσία ενεργειακού εμπειρογνώμονα.

 • Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ

 • Ετοιμασία και κατάθεση αίτησης για κρατική χορηγία ΕΞ.Ε

 • Παρακολούθηση έργου και διαδικασίας.

Ετοιμασία τεχνικοοικονομικής μελέτης και υπολογισμός συντελεστή U value για  ευάλωτους καταναλωτές

και ετοιμασία αίτησης για κρατική χορηγία.

Πακέτα για κατοικίες 2019
Νet Metering 3kwp
Net Metering 4kwp
Net Metering 5kwp
Show More

Τα πακέτα συμπεριλαμβάνουν:

 

Ηλεκτρολογική μελέτη

Στατική Μελέτη

Ετοιμασία φακέλου και εξασφάλιση αδειών

 

Eξοπλισμός

Πλαίσια  ΑΕG

Aντιστροφέας Solaredge 

Δυνατότητα καθημερινού ελέγχου λειτουργίας του συστήματος

Έλεγχος της ημερήσιας παραγώγής, κατανάλωσης και μεταφοράς ενέργειας προς το δίκτυο

Απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης

 

 • Έντυπο σύνδεσης φωτοβολταϊκών με net metering σε κατοικίες (πρωτότυπο) συμπληρωμένο/υπογεγραμμένο με τα στοιχεία του αιτητή (ο αιτητής πρέπει να είναι ο ίδιος που αναγράφεται στο λογαριασμό της ΑΗΚ).

 • Λογαριασμό ΑΗΚ και αναλυτική κατάσταση της τελευταίας χρονιάς (αντίγραφα) την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΑΗΚ.

 • Τίτλο ιδιοκτησίας (αντίγραφο).

 • Επίσης, θα καταβληθεί το πόσο των €250 + Φ.Π.Α. στην ΑΗΚ για το κόστος αντικατάστασης του μετρητή. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης θα επιστρέφεται το ποσό των €200 και θα παρακρατείται το ποσό των €50 το οποίο αποτελεί το κόστος εξέτασης της αίτησης.

 • Τοπογραφικό σχέδιο οικοπέδου (αντίγραφο).

 • Άδεια οικοδομής (αντίγραφο).

 • Παράρτημα IV του σχεδίου για φωτοβολταϊκά με net metering

 • Καταλληλότητα στέγης για  φωτοβολταϊκά . Η βεβαίωση δίνεται απο πολιτικό μηχανικό του οργανισμού, έπειτα από την σχετική μελέτη.

 • Συγκατάθεση συνιδιοκτητών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

 • Βεβαίωση για φωτοβολταϊκά

 • Κάτοψη της οροφής του σπιτιού.

 • Έγκριση χορηγίας (αν ισχύει).

 • Τέλος, ο σχεδιασμός των συστημάτων και η χωροθέτηση των πλαισίων γίνεται από ηλεκτρολόγο μηχανικό του οργανισμού  μετά από επι τόπου μετρήσεις σε συνεννόηση με τον κάθε πελάτη.

​'Εξυπνοι μετρητές

Οι έξυπνοι μετρητές μπορούν να καταγράφουν ταυτόχρονα την κατανάλωση του κτιρίου μαζί με την παραγωγή από ένα φ/β σύστημα.Η δυνατότητα αυτή περιλαμβάνει την real-time οπτικοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου 24 ώρες το 24ωρο, όσο και τη συνεχή επισκόπηση μέσω αναλυτικών γραφημάτων παραγωγής-κατανάλωσης.

Τα γραφήματα αυτά παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες ταυτόχρονα για την παραγωγή του φ/β  συστήματος και την κατανάλωση του κτιρίου σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους αλλά και για το ποσοστό της κατανάλωσης που καλύφθηκε κατευθείαν από την παραγωγή του φ/β συστήματος.

Αυτή η πληροφόρηση είναι πολύ χρήσιμη για ιδιωτικές κατοικίες αλλά και για επιχειρήσεις και βιομηχανίες για βελτιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης από το φ/β σύστημα αλλά και για καλύτερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα. Τους βοηθάει να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες και το προφίλ κατανάλωσής τους σε ηλεκτρικό ρεύμα προκειμένου να διαχειρίζονται ορθότερα την ενεργειακή τους κατανάλωση. Απώτερος στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να βοηθήσει τον πελάτη να καταναλώνει την ενέργεια που πραγματικά χρειάζεται, μειώνοντας έτσι το συνολικό του ενεργειακό κόστος.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση τέτοιων μετρητών οι οποίοι συνδέονται και διαδικτυακά έτσι ο χρήστης να μπορεί να έχει οnline παρακολούθηση της ενέργειάς του σε εικοσιτετράωρη βάση.

Εγκαταστάσεις ΚΥΠΡΟΥ:

Σπύρου Κυπριανού 19 

Γ Βιομηχανική περιοχή Υψωνα , 4193 Λεμεσός

+357 25 123000

+357 25 000550

Copyright  ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΕ -  2021