top of page

ΕΛΤΕ Eνέργειας

ΕΛΤΕ  

Φωτοβολταϊκά συστήματα για κατοικίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2021 
EΞΟΙΚΟΝΟΜΩ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ
 
Περισσότερα
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Περισσότερα
Περισσότερα
SolarEdgesimpleexplanation.jpg
Υπηρεσία ενεργειακού εμπειρογνώμονα.

 • Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ

 • Ετοιμασία και κατάθεση αίτησης για κρατική χορηγία ΕΞ.Ε

 • Παρακολούθηση έργου και διαδικασίας.

Ετοιμασία τεχνικοοικονομικής μελέτης και υπολογισμός συντελεστή U value για  ευάλωτους καταναλωτές

και ετοιμασία αίτησης για κρατική χορηγία.

Κάλεσε μας για προσφορά
Πακέτα για κατοικίες 2021

Τα πακέτα συμπεριλαμβάνουν:

 

Ηλεκτρολογική μελέτη

Στατική Μελέτη

Ετοιμασία φακέλου και εξασφάλιση αδειών

 

Eξοπλισμός

Πλαίσια  ΑΕG

Aντιστροφέας Solaredge 

Δυνατότητα καθημερινού ελέγχου λειτουργίας του συστήματος

Έλεγχος της ημερήσιας παραγώγής, κατανάλωσης και μεταφοράς ενέργειας προς το δίκτυο

Απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης

 

 • Έντυπο σύνδεσης φωτοβολταϊκών με net metering σε κατοικίες (πρωτότυπο) συμπληρωμένο/υπογεγραμμένο με τα στοιχεία του αιτητή (ο αιτητής πρέπει να είναι ο ίδιος που αναγράφεται στο λογαριασμό της ΑΗΚ).

 • Λογαριασμό ΑΗΚ και αναλυτική κατάσταση της τελευταίας χρονιάς (αντίγραφα) την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΑΗΚ.

 • Τίτλο ιδιοκτησίας (αντίγραφο).

 • Επίσης, θα καταβληθεί το πόσο των €250 + Φ.Π.Α. στην ΑΗΚ για το κόστος αντικατάστασης του μετρητή. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης θα επιστρέφεται το ποσό των €200 και θα παρακρατείται το ποσό των €50 το οποίο αποτελεί το κόστος εξέτασης της αίτησης.

 • Τοπογραφικό σχέδιο οικοπέδου (αντίγραφο).

 • Άδεια οικοδομής (αντίγραφο).

 • Παράρτημα IV του σχεδίου για φωτοβολταϊκά με net metering

 • Καταλληλότητα στέγης για  φωτοβολταϊκά . Η βεβαίωση δίνεται απο πολιτικό μηχανικό του οργανισμού, έπειτα από την σχετική μελέτη.

 • Συγκατάθεση συνιδιοκτητών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

 • Βεβαίωση για φωτοβολταϊκά

 • Κάτοψη της οροφής του σπιτιού.

 • Έγκριση χορηγίας (αν ισχύει).

 • Τέλος, ο σχεδιασμός των συστημάτων και η χωροθέτηση των πλαισίων γίνεται από ηλεκτρολόγο μηχανικό του οργανισμού  μετά από επι τόπου μετρήσεις σε συνεννόηση με τον κάθε πελάτη.

Κάλεσε μας για προσφορά
Εξυπνοι μετρητές

​'Εξυπνοι μετρητές

Οι έξυπνοι μετρητές μπορούν να καταγράφουν ταυτόχρονα την κατανάλωση του κτιρίου μαζί με την παραγωγή από ένα φ/β σύστημα.Η δυνατότητα αυτή περιλαμβάνει την real-time οπτικοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου 24 ώρες το 24ωρο, όσο και τη συνεχή επισκόπηση μέσω αναλυτικών γραφημάτων παραγωγής-κατανάλωσης.

Τα γραφήματα αυτά παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες ταυτόχρονα για την παραγωγή του φ/β  συστήματος και την κατανάλωση του κτιρίου σε επίπεδο ημέρας, μήνα και έτους αλλά και για το ποσοστό της κατανάλωσης που καλύφθηκε κατευθείαν από την παραγωγή του φ/β συστήματος.

Αυτή η πληροφόρηση είναι πολύ χρήσιμη για ιδιωτικές κατοικίες αλλά και για επιχειρήσεις και βιομηχανίες για βελτιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης από το φ/β σύστημα αλλά και για καλύτερη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα. Τους βοηθάει να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες και το προφίλ κατανάλωσής τους σε ηλεκτρικό ρεύμα προκειμένου να διαχειρίζονται ορθότερα την ενεργειακή τους κατανάλωση. Απώτερος στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να βοηθήσει τον πελάτη να καταναλώνει την ενέργεια που πραγματικά χρειάζεται, μειώνοντας έτσι το συνολικό του ενεργειακό κόστος.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση τέτοιων μετρητών οι οποίοι συνδέονται και διαδικτυακά έτσι ο χρήστης να μπορεί να έχει οnline παρακολούθηση της ενέργειάς του σε εικοσιτετράωρη βάση.

bottom of page