ΕΛΤΕ  

ΕΛΤΕ  

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σπύρου Κυπριανού 19, 4193

Γ Βιομηχανική Περιοχή Αγ. Συλά  Ύψωνας ΛΕΜΕΣΟΣ

Τηλ 25 123500   Φαξ 25 000550

www.eltekat.com

 ΕΛΤΕ Κατασκευών

ΕΛΤΕ Ενέργειας

Νίκου Παττίχη 51 , 3070  ΛΕΜΕΣΟΣ

Τηλ 25 123000   Φαξ 25 000550

www.elte-energeia.com

ΕΛΤΕ ΕΕΥ

Σπύρου Κυπριανού 19, 4193

Γ Βιομηχανική Περιοχή Αγ. Συλά  Ύψωνας ΛΕΜΕΣΟΣ

Τηλ 25 123400   Φαξ 25 000550

www.elte.gr

ΕΛΤΕ Ανακύκλωσης

Σπύρου Κυπριανού 19, 4193

Γ Βιομηχανική Περιοχή Αγ. Συλά  Ύψωνας ΛΕΜΕΣΟΣ

Τηλ 25 123500   Φαξ 25 000550

www.elterecycle.com

ΕΛΤΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Σπύρου Κυπριανού 19, 4193

Γ Βιομηχανική Περιοχή Αγ. Συλά  Ύψωνας ΛΕΜΕΣΟΣ

Τηλ 25 123000   Φαξ 25 000550

www.elteaerio.com

Εγκαταστάσεις ΚΥΠΡΟΥ:

Σπύρου Κυπριανού 19 

Γ Βιομηχανική περιοχή Υψωνα , 4193 Λεμεσός

+357 25 123000

+357 25 000550

Copyright  ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΕ -  2021