ΕΛΤΕ  

ΕΛΤΕ  

Πρόγραμμα  διαχείρισης , μεταφοράς & ανακύκλωσης μονωτικών υλικών ...

Εγκαταστάσεις ΚΥΠΡΟΥ:

Σπύρου Κυπριανού 19 

Γ Βιομηχανική περιοχή Υψωνα , 4193 Λεμεσός

+357 25 123000

+357 25 000550

Copyright  ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΤΕ -  2021